19.09.2018

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tj.).

Tytuł postępowania:

Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony na potrzeby Teatru Polskiego w Poznaniu.

(nr sprawy: 1/2018/ZMPP )