Sekretarz literacki

Anna Maśląkowska

Dział Artystyczny

Sekretarz literacki

tel.: 61 852 56 28, wew. 23
e-mail: anna.maslakowska@teatr-polski.pl