Czarno-biała fotografia. Mężczyzna w koszuli w kratę z wąsem i długą brodą. Na zdjęciu: dyrektor Marcin Kowalski.

Marcin Kowalski

Dyrektor

tel.: (61) 852 64 95
e-mail: marcin.kowalski@teatr-polski.pl

Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu od 1 września 2015.

W latach 1996-2004 asystent w katedrze Mikroekonomii AE w Poznaniu, autor i współautor publikacji z zakresu prognozowania oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W latach 1997-1999 współautor kwartalnika „Biuletyn Koniunktury: kwartalna informacja ekonomiczna” pod red. M. Rekowskiego.

Współpracował z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wyższą Szkołą Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.

Pracę w Teatrze Polskim w Poznaniu rozpoczął w 2000 roku.

Od 1 października 2002 roku do 31 sierpnia 2015 roku pełnił funkcję Wicedyrektora.

Od 1 września 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu.