Maria Kuśmierska

Studentka V roku studiów aktorskich w Łódzkiej Szkole Filmowej.